07
mei

Flexibiliteit in de private cloud

De private cloud is een prachtige marketingterm. Er zit echter wel een contradictie in. De essentie van een cloud-infrastructuur is een hoge mate van automatisering. Een private cloud (ook wel interne of corporate cloud) is weliswaar een (privé-)infrastructuur, maar die hoge automatiseringsgraad blijft bij veel bedrijven achterwege.

09
mrt

Het succes van tevreden gebruikers met een cloud desktop

Het toepassen van een op cloud gebaseerde werkplek is tegenwoordig een serieuze optie voor diverse organisaties. Veel cloud-aanbieders hebben daarbij een sterke focus op de techniek van de centrale desktopinfrastructuur. Helaas is er weinig aandacht voor de gebruiker. Die is echter juist bepalend voor een succesvolle introductie van een cloud desktop.

10
sep

Waar zit de winst van de cloud?

Organisaties maken tegenwoordig steeds meer gebruik van [[cloud]] toepassingen en hanteren daarbij een cloud strategie of beleid. Dat kan een “cloud tenzij beleid” zijn. Hierbij wordt er eerst gekeken naar de mogelijkheden die er in de cloud zijn voor een specifieke vraagstelling. De keuze zal dan eerst voor de cloudoplossing gemaakt worden, tenzij er zwaarwegende […]