26
nov

If you can’t convince them, confuse them

De consumentenbond trekt maar weer eens aan de bel over de ondoorzichtelijk (en misleidende…) prijsstructuur van de telecomaanbieders.

Oorzaak van dit alles ligt bij de markt zelf, maar zeker ook bij de inmenging van de overheid in de prijsvorming van telefonie. Van oudsher -ik praat over de tijd voor 1990- zijn de schakelkosten van de telefooncentrales de veroorzaker van prijsstructuur ‘prijs per gesprek’ + ‘prijs per minuut’. Zowel de overheid (OPTA) en de marktpartijen houden vast aan deze archaische prijsstructuur.

Daarnaast hebben de marktpartijen erg hun best gedaan om de verwarring compleet te maken:

– prijs per gesprek
– prijs per minuut
– bundels/tegoeden in termen van euro’s
– bundels/tegoeden in termen van minuten
– Al dan niet gestaffelde volumekorting
– combinatie / packaging met andere diensten
– verzwijgen, gedeeltelijk liegen over bijkomende kosten.
Dit gebeurt niet alleen bij de melkkoetjes van de telecom – de diensten vaste en mobiele telefonie-, maar blijkt besmettelijk en wordt ook al voor mobiele datadiensten toegepast…

De overheid (wanneer ik de OPTA’s van deze wereld tot de overheid mag rekenen) blokkeert ontstaan transparant aanbod door eigen nationaal beleid. De richtlijnen in onder andere de telecomwet voor ‘Open netwerk provisioning’ richtlijn beperkt tot ‘toegangelijk maken’ tegen een ‘redelijke vergoeding’ en ‘prijsregulatie bij aanmerkelijke marktmacht’. In feite accepteert de overheid bij herhaling – sterker nog- legt zij bij herhaling eenarchaische (kost)prijsstructuur op aan de totale markt.

In nederland krijgen we het voor mekaar om het erger te maken dan in de rest van de wereld. Er zijn landen, die alleen een ‘prijs per minuut’ structuur kennen.

Mijn stelling is, dat voor de providers de kosten zijn zeer beperkt gebruiksafhankelijk zijn, maar veel meer als ‘vaste kosten’ gezien kunnen worden, dan pakweg 10 jaar geleden.
Deze constatering leidt linea recta naar de oplossing:
– Overheid kan ‘prijs per gesprek en prijs per minuut’ (zeker in combinatie) verbieden.
– Eenduidige definitie van aanbiedingswijze (‘prijs per minuut’)
– Internationale afspraken over verrekeningswijze ONP (namelijk zeer beperkt verkeersafhankelijk).

Voor consumenten is rationeel kiezen een ondoenlijke zaak en niet altijd even profijtelijk. Voor bedrijven ligt dit anders. Tot de tijd dat de OPTA’s van deze wereld zover zijn, bent u
overgeleverd aan een al dan niet onafhankelijk en betrouwbare adviseur om uw keuze op feitelijke gebruiks- en marktgegevens te baseren. En natuurlijk uw eigen zorg om efficient en effectief gebruik te maken van uw mobieltje…

Comments ( 0 )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *