14
mrt

Homo Teleconomicus

De Homo Teleconomicus is een zijtak aan de stamboom van de Homo Economicus – waarvan het bestaan overigens evenzeer betwijfeld wordt. De Homo Teleconomicus heeft net als alle Homo Sapiens-achtigen een grote behoefte aan communicatie. Sterker nog: zonder mobieltje, e-mail, fax, telefoon, SMS, internet, Blackberry en rooksignalen kan hij niet productief werken en ter nauwernood in leven blijven.

De Homo Teleconomicus heeft als kenmerkende eigenschap dat hij (m/v) rationeel keuzes maakt in het te gebruiken medium voor het overbrengen van de boodschap. Hij maakt kosten-baten afwegingen in de urgentie, omvang en importantie van zijn boodschap en stemt dit af op de te verwachten kosten, alsmede de kansberekening om de ontvanger daadwerkelijk te bereiken. Gemak, gewoonten, routine- en dwangmatige instinctieve  gedragingen spelen hierbij een onderschikte rol.

Door dit gedrag, is hij optimaal aangepast aan de communicatie economie van de huidige kennis-maatschappij. Hij is tientallen procenten productiever en efficienter dan zijn verre neven… zoals u en ik. Daarmee is hij in dit opzicht de ideale werknemer.

Mocht u ergens in u vriendenkring iemand kennen, die in hoge mate voldoet aan bovenstaande kenmerken, dan loof ik een aanzienlijk vinderspremie uit!

Comments ( 0 )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *