30
nov

Transparantie in telecom

Het telecomlandschap is gehuld in mist

Het telecomlandschap is gehuld in mist

Niks is zo ondoorzichtig als de discussie over transparantie in telecommarkt. Om de gewenste marktwerking te verkrijgen, is het nodig dat klanten kunnen vergelijken op prijs en kwaliteit. Dat is een feit waarover iedereen het eens is. Hoe dat doel te bereiken is onderwerp van discussie. Een lange discussie.

OPTA reageert op een artikel in Connexxie over de wirwar aan tarieven:

Wat OPTA betreft kan de transparantie van tariefinformatie beter. Transparante informatie is namelijk een essentiële voorwaarde voor een goed functionerende markt. Het geeft consumenten de mogelijkheid aanbiedingen te vergelijken, kritisch te kiezen en het houdt aanbieders scherp. OPTA is daarom samen met EZ aan het bekijken hoe de tarieftransparantie voor de consument verbeterd kan worden. Hierbij zullen wij ook de branche aanspreken op de noodzaak om dit te verbeteren. Zo nodig kan OPTA handhavend optreden.

Leidt tarieftransparantie automatisch tot een duidelijke prijs voor de dienstverlening? Uit de verbeterpunten, die Frank Heemskerk zelf stelt blijkt dat er meer nodig is (bron: TelePhorum):

  1. Het op duidelijke wijze bekendmaken van de geldende tarieven
  2. Het standaardiseren van de belangrijkste tariefinformatie op eenvoudige en overzichtelijke wijze, zodat consumenten aanbiedingen makkelijker kunnen vergelijken;
  3. Het kunnen opvragen van (een tussenstand van) de hoogte van de factuur om de consument meer controle te geven over de kosten van het bellen;
  4. Het opstellen van een belprofiel op basis waarvan de consument inzicht krijgt in zijn gemiddelde belgedrag.

Er blijkt dus meer nodig te zijn dan de transparante tarieven van de OPTA:

  • Tarieven moeten niet alleen duidelijk zijn, maar ook in een ‘standaard’ formaat gepubliceerd worden (en vindbaar zijn).
  • Het belprofiel (een gemiddeld belgedrag) moet inzichtelijk zijn

En dan mist er nog een belangrijke factor in het geheel. In ‘Europa’ heeft men al ervaring opgedaan met de Eurotarieven: ook de verrekenmethode is van doorslaggevend belang in de uiteindelijke prijs die de consument betaalt voor de dienstverlening.

Dan blijven er nog een aantal randvoorwaarden om het ook haalbaar en succesvol in de praktijk te kunnen invoeren:

  1. De vrijheid van concurrentie van providers moet niet of toch zo min mogelijk beperkt worden
  2. Het moet voor afnemers uitvoerbaar zijn om met een redelijke inspanning en met beperkte kennis proposities te vergelijken
  3. Het moet controleerbaar (reproduceerbaar) zijn

Alleen wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, zal er bij alle marktpartijen (zowel aanbieders, regelgevers als afnemers) acceptatie ontstaan. Dan kunnen we werken met de  regels, in plaats van de regels zo slim mogelijk ontwijken.

In de huidige discussie ontbreekt de stem van de afnemer -de klant van de provider- en hebben de aanbieders een voorsprong in kennis. Het blijft dus nog wel even mistig in de markt. Wordt vervolgd…

Comments ( 0 )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *