07
jan

Nieuwjaarspost 2010

Beatrix van Oranje

Beatrix van Oranje

Deze post is opgedragen aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.

In haar Kersttoespraak meende te koningin (het zijn waarschijnlijk weer de woorden van de regering) te moeten waarschuwen voor dat vreselijke internet en andere telecommunicatiemogelijkheden, die de moderne mens zo graag gebruikt:

Mensen communiceren via snelle korte boodschapjes. Onze samenleving wordt steeds individualistischer. Persoonlijke vrijheid is los komen te staan van verbondenheid met de gemeenschap. Maar zonder enig ‘wij-gevoel’ wordt ons bestaan leeg. Met virtuele ontmoetingen is die leegte niet te vullen; integendeel, afstanden worden juist vergroot. Het ideaal van het bevrijde individu heeft zijn eindpunt bereikt. We moeten trachten een weg terug te vinden naar wat samenbindt.

En verderop:

De moderne technische mogelijkheden lijken mensen wel dichter bij elkaar te brengen maar ze blijven op ‘veilige’ afstand, schuilgaand achter hun schermen. Wij kunnen nu spreken zonder te voorschijn te komen, zonder zelf gezien te worden, anoniem. Domweg, grofweg emoties uiten is makkelijk geworden. Op spreken zonder respect wordt niemand meer afgerekend. Niet het vreemd zijn maakt de ander agressief maar agressiviteit maakt de ander tot vreemde.

Het lijkt op een veel voorkomende verwarring van oorzaak en gevolg; de techniek als oorzaak van misstanden. Agressiviteit, vervreemding, doorslaand individualisme als gevold van Twitteren, SMS’en en Hyves dan wel Facebook.

De koningin klinkt als een oude vrouw, die de snelle ontwikkelingen niet meer helemaal bijhoudt.

Is het niet zo dat de Koningin er is voor en door haar volk? Waarom moeten we het dan doen met een afstandelijke kersttoespraak? Is het teveel moeite om met Het Volk te communiceren, te laten weten wat je als koningin doet aan het samenbinden van het volk? Er staat een hele Voorlichtingsdienst tot je beschikking, dus het lijkt me te doen.

Misschien is het wel de kans voor Oranje om heur volk te vergroten, de banden aan te halen. Meer mensen rechtstreeks bereiken dan de regering en misschien wel mensen van buiten Nederland. Koningin van alle mensen en voor alle mensen, verbonden via een virtueel netwerk. Als je wat te melden hebt, dan zul je als koningin binnen de kortste keren vrienden en followers hebben!

Natuurlijk zijn er wel Hyves over de Oranjes en Beatrix, maar nergens door en vanuit het koningshuis zelf. Dat is een gemiste kans. Alleen een gemiste kans, of misschien zelfs wel arrogant, om zo op afstand te blijven en alleen een voorgekauwd stuk tekst voor te lezen op een toon van een door god geroepen majesteit? Daar wordt ik nou agressief van.

Hopelijk is deze post niet te kort en afstandelijk, Beatrix.

Comments ( 0 )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *