27
okt

Checklist telecom contracten

Natuurlijk is ieder contract uniek. Toch is er in de telecomwereld een herkenbaar rijtje met terugkerende onderwerpen. Onderwerpen die vaak tot misverstanden, ontevredenheid, verontwaardiging of erger leiden. Omdat voorkomen beter is dan genezen, hier een overzichtelijke checklist. Niet compleet, maar wel handig om vooraf de belangrijkste, moeilijkste of pijnlijkste punten te tackelen.

Onderstaande checklist telecom contracten is ingedeeld naar onderwerp. Onderwerpen zoals die van belang  zijn voor de klant. De meeste contractvoorstellen van leveranciers bestaan uit verschillende onderdelen (raamcontract, opdracht, abonnement, algemene voorwaarden, SLA, …). Uw leverancier kan u helpen om de juiste artikelen bij deze onderwerpen te vinden.

Levensloop – van begin tot einde

 • Wanneer begint het contract? Bij ondertekening, oplevering of op een andere benoemde datum? En wanneer begint u met betalen?
 • Hoelang duurt het contract? Een vaste periode of tot een specifieke datum?
 • Wat is (dus) de einddatum van het contract? Geldt deze datum ook voor alle deelovereenkomsten (abonnementen)?

Verlengen of eindafrekening

 • Hoe kunt u opzeggen en Is er een opzegperiode?
 • Is het mogelijk om “tijdelijk te verlengen”? Bijvoorbeeld bij een overstap naar een andere leverancier?
 • Wat gebeurt er als u niets doet? Wordt een overeenkomst automatisch verlengd?
 • Welke verplichtingen (financieel of anders) blijven bestaan als niet verlengt maar beëindigt?

Betalen of niet

 • Welke kosten worden vooraf in rekening gebracht?
 • Bent u verplicht alle facturen te betalen, ook als u vindt dat ze niet kloppen?
 • Hoe kunt u een factuur “betwisten”?
 • Welke voorwaarden zijn er, waaronder u een factuur niet hoeft te betalen?

Tussentijdse wijzigingen

 • Kan de leverancier tussentijds tarieven wijzigen?
 • Welke wijzigingen kunt u gedurende het contract doorvoeren? Alleen meer, maar vooral ook: minder afnemen?
 • Vervalt de korting als u minder afneemt dat voorzien?
 • Heeft u mogelijkheid van nieuwe diensten en prijsplannen (kortingen) gebruik te maken? Is dat verplicht?

Ontevreden – wat dan?

 • Welke officiële redenen heeft u om ontevreden te zijn? Vertraagde oplevering? Storingen? Niet voldoen aan verwachtingen / service (SLA)?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor een ingebrekestelling van de leverancier?
 • Kunt u (alleen) opzeggen (beëindigen) of welke mogelijkheden heeft u nog meer om de leverancier te dwingen tot een juiste levering?
 • Welke schade kunt u verhalen op de leverancier?
 • Welke garanties bevat de SLA en wat zijn is de “borg” (de boetes) bij de gestelde garanties?
 • Garandeert de leverancier “marktconformiteit”? En wat houdt dat in en wie bepaalt dit?
 • Wat als blijkt dat een andere leverancier hetzelfde product goedkoper aanbiedt? Of een beter product voor dezelfde prijs?

Aansprakelijkheid voor schade

 • Waarvoor is de leverancier aansprakelijk? Is er sprake van aansprakelijkheid voor onderaannemers (ketenaansprakelijkheid)?
 • Hoe ver is de aansprakelijkheid beperkt? Is er een vast bedrag, of bijvoorbeeld de waarde van de overeenkomst?
 • Wat valt er onder “overmacht”? Weersomstandigheden, overheid, onderaannemers?
 • Welke kosten vallen onder “schade”  (indirecte en directe schade) en wat is daarvan uitgesloten?

Rapportages en overzichten

 • Welke informatie moet de leverancier (vooraf of achteraf) beschikbaar stellen? Onderhoud, onderbrekingen, aanpassingen?
 • Welke gegevens stelt de leverancier beschikbaar? Storingen, onderhoud, beschikbaarheid, inventaris, kosten….?
 • Welke rapportages kunt u op aanvraag krijgen? Welke kosten zijn daaraan verbonden?

Wiens administratie is waar?

 • Welke gegevens gelden als “waarheid” in geval van misverstanden en onenigheid?
 • Welke mogelijkheid heeft u om aan te tonen, wanneer gegevens (volgens u) niet kloppen?

Klagen

 • Bij wie kunt u zonodig klagen? Mag u direct naar een rechter, of bent u verplicht tot  bemiddeling?
 • Hoe kunt u klachten indienen, alleen schriftelijk en aangetekend, of ook telefonisch bij een accountmanager?
 • Welke procedure is er om conflicten of onenigheid te voorkomen? Is er een escalatie procedure?

Nawoord

Over elk van bovenstaande onderwerpen is een uitgebreide juridische uiteenzetting mogelijk, en vaak ook nodig. Toch kunt u zelf ook veel bereiken. Gewoon door met uw leverancier te bespreken, wat u verwacht en wat er daarover in de contracten staat. Gewoon vragen en lezen dus – en een portie gezond verstand.
Zie ook:

Comments ( 0 )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *