10
sep

Waar zit de winst van de cloud?

Organisaties maken tegenwoordig steeds meer gebruik van [[cloud]] toepassingen en hanteren daarbij een cloud strategie of beleid. Dat kan een “cloud tenzij beleid” zijn. Hierbij wordt er eerst gekeken naar de mogelijkheden die er in de cloud zijn voor een specifieke vraagstelling. De keuze zal dan eerst voor de cloudoplossing gemaakt worden, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Maar wat levert een dergelijke strategie een organisatie op? Hoe meet men waar de winst zit? En als de organisatie geen duidelijke cloud strategie heeft, waar zit de winst van de cloud dan sowieso?

Wendbaarheid
Een belangrijk voordeel van veel cloud oplossingen is dat ze schaalvoordeel leveren. Dit leidt tot een betere prestatie voor specifieke toepassingen en tot kostenbesparingen. Voor veel organisaties waren dit de aanleidingen om gebruik te gaan maken van cloud toepassingen. Maar de grilligheid van het huidige economisch klimaat vraagt niet alleen om kostenbesparingen of betere prestaties. Het vraagt dat organisaties in verschillende markten zich flexibeler opstellen ten aanzien van de veranderingen die op hen afkomen.
Wendbaarheid is hierbij het uitgangspunt; niet de vraag of, maar hoe snel je je als organisatie kunt aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

Neem de online leverancier van strandartikelen die na jaren van tegenvallende zomers opeens geconfronteerd wordt met een lange en warme zomer. Traditioneel zou hij een omgeving hebben gehad die jarenlang te groot zou zijn geweest. Of hij zou met veel kunst- en vliegwerk in een paar weken meer capaciteit aan zijn omgeving hebben moeten toevoegen. De eerste situatie is een dure oplossing, de tweede lukt bijna nooit naar tevredenheid. Met cloudtechnologie is het met één druk op de knop gerealiseerd, wat natuurlijk een fantastisch verkoopresultaat voor de man met de strandartikelen tot gevolg heeft.

Een ander voorbeeld is een zorginstelling die voorheen zelf verantwoordelijk was voor het draaiend houden van de volledige eigen ICT omgeving. Door plotseling veranderende wet- en regelgeving en een veranderende behoefte in de samenleving, verloor deze organisatie een aantal zorgtaken. Omdat de organisatie geconfronteerd werd met hoge kosten ontstond de wens om sneller in te kunnen spelen op dit soort veranderende omstandigheden. Het verliezen van taken/activiteiten heeft geleid tot een over gedimensioneerde ICT omgeving en daarmee te hoge kosten. Uiteindelijk besteedde men het beheer uit in combinatie met de introductie van [[SAAS]]. Dit leidde tot een [[pay-as-you-use]] kostenstructuur die aansloot op de organisatie behoefte en omvang.

De winst van cloud
Waar zit nu dan de winst van een cloudstrategie? Dat zit hem vooral in waarde toekennen aan die zaken die je niet had kunnen doen als je niet voor een cloudstrategie gekozen had. In het geval van de strandartikelen leverancier is dat een snelle aanpassing aan veranderende omstandigheden en in het geval van de zorginstelling een verbetering van de informatie voorziening aan de eind gebruiker.
De cloud stelt ons in staat om dingen te doen die wij anders niet zouden doen of om dezelfde zaken te blijven doen, maar dan in een flexibeler model. Besteed als organisatie uit wat niet tot je kerntaak hoort en richt je op de kwaliteit van de informatievoorziening of de gebruikers tevredenheid. Dit zijn de zaken die werkelijk bijdragen aan de organisatie doelstellingen. Hierdoor ben je als organisatie beter in staat om nieuwe ontwikkelingen makkelijker te volgen en eenvoudiger in te spelen op de kansen in de markt. Vervolgens leidt dit tot kostenbesparing, een vereenvoudiging van de (bedrijfs)processen en hogere opbrengsten. Daar zit de winst!

En nu?
Ons advies voor organisaties die willen weten waar de winst voor hun zit in de Cloud? Start met het opstellen van een duidelijke Cloud-strategie en creëer draagvlak binnen de eigen organisatie hiervoor. Dit is het startpunt voor iedere IT verantwoordelijke.

Artikel geschreven door Marcel Diemont, Sales Consultant Cloud & Services bij [[De Ictivity Groep]]

Comments ( 0 )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *